Læserne mener...

Højskoleophold giver resultater

Ny rapport konkluderer, at højskoleophold har en meget positiv betydning for unge frafaldstruedes tilbagevenden til uddannelse. 78,6 % af de unge i undersøgelsen er enten i arbejde, i uddannelse eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

resultater
Af Andreas Harbsmeier

Tallene i ny rapport viser, at 78,6 % af de godt 300 unge, som har været igennem det såkaldte Kombinationsprojekt fra 2008 til 2013, enten er i arbejde, i uddannelse eller har fuldført en ungdomsuddannelse. 8,1 % har færdiggjort en ungdomsuddannelse, mens 61,6 % er i gang. Heraf er de 48,2 % i gang med en erhvervsuddannelse. Derudover er 35,1 % af de beskæftigede unge i gang med en forberedende uddannelse.

 

Eleverne, der har været igennem et højskoleophold som led i Kombinationsprojektet, tilhører ellers en gruppe af unge, man ifølge rapportens forfatter, docent ved Professionshøjskolen Metropol (tidligere Aalborg Universitet), Peter Koudahl, "ikke på forhånd havde de store forventninger til. De er typisk gentagne gange faldet ud af uddannelsessystemet eller mangler forudsætningerne for at tage en ungdomsuddannelse."

 

Unge bliver i stand til at træffe valg

Rapporten peger på, at højskolen af de unge opleves som et frirum, der giver mulighed for at prøve sig selv af i trygge rammer. De unge finder ud af, at de faktisk "kan noget", selvom tidligere skoleerfaringer har overbevist dem om andet. Højskolen udvikler de unges følelse af kompetence - en faktor, der spiller en stor rolle for at kunne vælge uddannelse.

 

"Evalueringen viser, at det at tage på højskole i en periode gør, at de unge bliver i stand til at tage en uddannelse. Det er et imponerende resultat, der kunne tyde på, at højskolen tilbyder noget, som de andre tilbud ikke kan. Evalueringen peger på, at højskolen tilbyder et rum for afklaring, hvor de unge ikke hele tiden er under pres for at definere sig selv i forhold til, hvad de skal i fremtiden. De kan finde tilbage til sig selv og på den måde blive i stand til at foretage et valg," forklarer Peter Koudahl.

 

Projekt siden 2008

Siden 2008 har det satspuljefinansierede "Kombinationsprojekt" tilbudt unge mellem 16 og 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, som vurderes frafaldstruede eller som ikke har de fornødne forudsætninger, forberedelse til en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse gennem et højskoleophold. For de unge i kombinationsprojektet kan det både være manglende faglige, personlige og sociale kompetencer, som gør det vanskeligt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kombinationsprojektet tilbyder derfor målgruppen at forberede dem til at begynde en erhvervsuddannelse gennem et højskoleophold. Projektets formål er at bidrage til den politiske målsætning om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsskoler og højskoler. I alt har 500 unge og 27 højskoler deltaget i projektet. 86 % af de unge, der kommer fra 88 kommuner, har gennemført deres højskoleophold.

 

Projektet er blevet løbende evalueret gennem de 7 år det har kørt, af evaluator Peter Koudahl, Professionshøjskolen Metropol (tidligere DPU og Aalborg Universitet), og hovedkonklusionen af denne slutevaluering er foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Ungedatabasen. Projektets slutevaluering samt løbende evalueringer kan ses på www.ffd.dk/kombi  

 
 

Søg artikler og indhold

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret med de nyeste interviews, tendenser, debatter og arrangementer.
Se tidligere udgaver af nyhedsbrevet BRIEF her.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven