2009 - Apr

  • Notits: Kaos på Køng

    Publiceret 16-04-2009

    I sidste måned bragte Højskolebladet historien om, at Køng Højskole de facto var blevet lukket uden om generalforsamlingen. 
Bestyrelsen havde i stedet..

  • Notits: Haarder uddeler millioner

    Publiceret 16-04-2009

    Den såkaldte mentorordning, som har kørt siden 2007 - og været en stor succes - fortsætter endnu et år. Undervisningsminister 
Bertel Haarder har bevil..

Søg i nyheder